Publications

The list of scientific publications resulted from Molecuar laboratory project or preceding it (in chronological order).


Bolshakov, S., Kalinina, L., Palomozhnykh, E., Potapov, K., Ageev, D., Arslanov, S., Filippova, N., Palamarchuk, M., Tomchin, D., and Voronina, E. 2021. Agaricoid and boletoid fungi of Russia: the modern country-scale checklist of scientific names based on literature data. Bio. Comm. 66(4): 316–325. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.404

Filippova N, Ganasevich G, Filippov I, Meshcheryakova A, Lapshina E, Karpov D (2022) Yugra State University Biological Collection (Khanty-Mansiysk, Russia): general and digitisation overview. Biodiversity Data Journal 10: e77669. https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e77669

Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Davydov EA, Filippova A, Filippov I, Gashkov S, Gorbunova I, Kalinina L, Kudashova N, Palomozhnykh E, Shabanova N, Tomoshevich M, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Vorobʼeva I, Yakovchenko L, Zvyagina E (2021) The fungal literature-based occurrence database for southern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 9: e76789. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e76789

Filippova N, Arefyev S, Zvyagina E, Kapitonov V, Makarova T, Mukhin V, Sedelnikova N, Stavishenko I, Shiryaev A, Tolpysheva T, Ryabitseva N, Paukov A (2020) Fungal literature records database of the Northern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 8: e52963. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e52963

Filippova, N., Lapshina, E., 2019. Sampling event dataset on five-year observations of macrofungi fruit bodies in raised bogs, Western Siberia, Russia. Biodiversity Data Journal 7, e35674. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e35674

Last update: 28.01.2022