PUBLICATIONS

About the Fungarium:

Filippova N.V., Bulyonkova T.M. 2016. Fungarium of Yugra State University. In: Biologicheskie kollektsii Yugry. Sbor, fiksatsiya, khranenie, vvedenie v nauchnyy oborot  Materialy nauchno-metodicheskogo seminara (Biological collections of Yugra: collecting, fixation, storage and scientific use. Proceedings of the scientific-methodological seminar). Khanty-Mansiysk, 27 march 2015. (Pdf)

Filippova N.V., Lapshina E.D. 2016. Кollektsiya vauchernykh obraztsov gribov YGU – znachenie i osnovy funktsionirovaniya (Reference collection of fungi of YSU – importance and operation). In: Biologicheskie kollektsii Yugry. Sbor, fiksatsiya, khranenie, vvedenie v nauchnyy oborot  Materialy nauchno-metodicheskogo seminara (Biological collections of Yugra: collecting, fixation, storage and scientific use. Proceedings of the scientific-methodological seminar). Khanty-Mansiysk, 27 march 2015.  [in Russian] (Pdf)

Volfson M. Gribnoe tsarstvo Yugry. MK Yugra. 14 October, 2015. http://ugra.mk.ru/articles/2015/10/14/gribnoe-carstvo-yugry.html  [in Russian]

Filippova N.V., Lapshina E.D. 2011. Importance of mycological herbarium for study of fungi diversity of peat bogs of West Siberia. West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: past and present I Proceedings of the Third International Field Symposium (Khanty-Mansiysk, June 27 – July 5, 2011) I Ed. by Prof. S.E. Vompersky – Novosibirsk, 2011. P. 81-83. [in Russian] (Pdf)

Journal papers:

Filippova N.V. 2010. Prior list of fungi of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug (prepared for XI workshop of the Macromycetes comission of the Mycological Section of Russian botanical society, 17-23 August, 2010). Khanty-Mansiysk: Yugra state University. Environmental dynamics and global climate changes. [in Russian]. 28 p. (Pdf)

Filippova N.V. 2012. Discomycetes from plant, leave and sphagnum litter in ombrotrophic bog (West Siberia). Environmental Dynamics and global Climate Change. V. 3. № 1. EDCCrar0003. (Pdf)

Filippova N.V. 2014. On the communities of fungi of raised bogs in taiga belt of West Siberia. I. Macrofungi. Mycology and phytopathology. V.48. #. 6. P. 386–392. (Pdf)

Filippova N.V. 2015. On the communities of fungi of raised bogs in taiga belt of West Siberia. I. Microfungi on plant litter. Mycology and phytopathology. V. 49. #. 2. P. 114–122.  (Pdf)

Filippova N.V. 2015. The fungal community in bogs as determined using direct observation method. Mires of Northern Europe: biodiversity, dynamics, management. International Symposium (Russia, Petrozavodsk, September, 2-5). Abstracts. P. 86–87. (Pdf)

Filippova N.V., Bulyonkova T.M. 2013. Notes on the ecology of Ascocoryne turficola (Ascomycota: Helotiales) in West Siberia. Environmental Dynamics and global Climate Change. V. 4. № 2 (8). EDCCrar0006. (Pdf)

Filippova N.V., Zmitrovich I.V. 2013. Wood decay community of raised bogs in West Siberia. Environmental Dynamics and global Climate Change. V. 4. № 1 (7). EDCCrar0007. (Pdf)

Filippova N.V., Bulyonkova T.M., Lapshina E.D. 2015. Fleshy fungi forays in the vicinities of the YSU Mukhrino field station (Western Siberia). Environmental dynamics and global climate change. V. 6. № 1 (11). P. 3-31. (Pdf)

Filippova N.V., Mourgues A., Philippe F. 2014. Notes on the phenology of fungi in ombrotrophic bog. Environmental  Dynamics and global Climate Change. V. 4. №.1. EDCCrar0008. (Pdf)

Filippova N.V., Thormann M. 2015. On the phenology of fungi in raised bogs: first year permanent plots monitoring results. Bioraznoobrazie i ekologiya gribov i gribopodobnykh organizmov severnoy Evrazii : materialy Vseros. konf. s mezhdunarod. uchastiem. Ekaterinburg, 20−24 aprelya 2015 g. P. 302–306. (Pdf)

Filippova N.V., Thormann M.N. 2014. Communities of larger fungi of ombrotrophic bogs in West Siberia. Mires and Peat V. 14. Article 08. P. 1–22. (Pdf)

Filippova N.V., Thormann M.N. 2015. The fungal consortium of Andromeda polifolia in bog habitats. Mires and Peat. V. 16. Article 06. P.1–29. (Pdf)

Filippova N.V., Zvyagina E.A., Bulyonkova T.M. 2013. Ascocoryne turficola (Boud.) Korf records from West Siberia. Fungi. V. 6. № 3. P. 26–30. (Pdf)

Justo A. et al. Molecular phylogeny and phylogeography of Holarctic species of Pluteus section Pluteus (Agaricales: Pluteaceae), with description of twelve new species. Phytotaxa. 2014. V. 180. № 1. P. 1–85.

Lindemann U., Helleman S., Filippova N., Krieglsteiner L., Pennanen M. 2014. Micropeziza curvatispora sp. nov., Micropeziza fenniae sp. nov. and Micropeziza zottoi sp. nov. (Helotiales) – three new species of the genus Micropeziza from Western Siberia, Finland and Germany/Belgium. Ascomycete.org. Vol. 6(5) P. 113-124. (Pdf)

Nina Filippova, Tatiana Bulyonkova, Uwe Lindemann. 2016. New records of two pyrophilous ascomycetes from Siberia: Pyropyxis rubra and Rhodotarzetta rosea. Ascomycete.org, 8 (4): 119-126.

Species descriptions in Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra:

Arefyev S.P. 2013. Pautinnik fioletovyy – Cortinarius violaceus (L.) Gray. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 322.

Filippova N.V. 2013 Entoloma temnookaymlennaya – Entoloma fuscomarginatum P. D. Orton. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 323.

Filippova N.V. 2013. Askokorine torfyanaya – Ascocoryne turficola (Boud.) Korf. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 317.

Filippova N.V. 2013. Sarkoleotsiya sharovidnaya – Sarcoleotia globosa (Sommerf. ex Fr.) Korf. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 414.

Stavishenko I.V. 2013. Geritsiy korallovidnyy – Hericium coralloides (Scop.) Pers. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 421.
Bulyonkova T.M. 2013. Psevdogidnum zhelatinoznyy, ili Lozhnoezhovik studenistyy – Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 422.

Stavishenko I.V., Zvyagina E.A. 2013. Geritsiy kudryavyy, ili Kreolofus kudryavyy – Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. [=Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karst.]. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 351.

Svetasheva T.Yu. 201.3 Geoglossum sphagnolyubivyy, ili zemlyanoy yazyk sfagnolyubivyy – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 316.

Svetasheva T.Yu. 2013. Arreniya lopastnaya – Arrhenia lobata (Pers.) Kühner et Lamoure ex Redhead. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 328.

Svetasheva T.Yu. 2013. Openok chekannyy – Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra. p. 326.

Zvyagina E.A. 2013. Omfalina rozovodiskovaya – Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. Red book of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug – Yugra.p. 330.

 

 

 

Advertisements